NieR Reincarnation

  • nier-reincarnation-character-artwork-crayola-orange-edit-with-series-logo

    29/4 sẽ là một ngày buồn cho fan của NieR

    Ngày 29 tháng 4 sẽ là một ngày buồn cho người hâm mộ của franchise NieR, mà hiện đang chịu ảnh hưởng từ sự chuyển đổi chiến lược liên tục của Square Enix hướng đến các trò chơi AAA. NieR Reincarnation sẽ đóng cửa vào ngày 29 tháng 4, như Square Enix đã thông báo. […]

    09:36 Ngày 13 tháng 6 năm 2024