Nintendo Direct

  • nintendo-logo-red-background-1 (1)

    Nintendo Direct 2024 chính thức thông báo ngày ra mắt

    Sau tuần đợi chờ và suy đoán, Nintendo xác nhận rằng Nintendo Direct được mong đợi của tháng 2 năm 2024 sẽ diễn ra trong vài ngày tới Sau tuần đợi chờ và suy đoán của fan và các insider, Nintendo Direct tháng 2 năm 2024 được chờ đợi đã được tiết lộ là một […]

    21:11 Ngày 23 tháng 6 năm 2024