Ori and the Will of the Wisps

  • Moon Studios đưa tin buồn cho fan của series Ori

    Moon Studios đưa tin buồn cho fan của series Ori

    Moon Studios đang dồn hết sự tập trung vào No Rest for the Wicked, các fan của series Ori nhận được một thông tin thất vọng về phần thứ ba Các fan của các tựa game Ori được khen ngợi có thể phải đợi lâu cho phần tiếp theo trong series này. Trò chơi cuối […]

    11:00 Ngày 18 tháng 5 năm 2024