Paramount

  • Skydance chính thức kiểm soát Paramount với 8 tỉ USD

    Skydance chính thức kiểm soát Paramount với 8 tỉ USD

    Skydance và Paramount đã sáp nhập thành công với giá 8 tỉ USD sau một thời gian dài đồn đoán. Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều thông tin về việc hãng giải trí đa phương tiện Paramount sẽ được mua lại hoặc sáp nhập với Sony, WB hoăc Skydance. Giờ đây thỏa thuận […]

    22:47 Ngày 17 tháng 7 năm 2024