PS VR2

  • Tin đồn: Sony cắt giảm lớn kinh phí phát triển PS VR2

    Tin đồn: Sony cắt giảm lớn kinh phí phát triển PS VR2

    Một báo cáo mới cho biết rằng Sony có thể đang giảm phát triển cho VR của mình, điều này càng gây lo ngại cho những người hâm mộ PS VR2 Sony được cho là đang giảm bớt nỗ lực phát triển nội bộ cho sáng kiến VR của mình. Công ty đã ra mắt […]

    18:08 Ngày 17 tháng 7 năm 2024