PS1

  • Tựa game PS1 kinh điển sẽ cập bến PS5 vào ngày 1 tháng 8

    Tựa game PS1 kinh điển sẽ cập bến PS5 vào ngày 1 tháng 8

    Một tựa game PlayStation 1 kinh điển từ năm 1997 đã được xác nhận sẽ ra mắt trên PS4, PS5, Switch và PC, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỷ niệm 27 năm của nó. Tomba Special Edition đã được xác định ngày phát hành, với Limited Run Games thông báo rằng game platformer […]

    22:52 Ngày 21 tháng 6 năm 2024