ps3

  • PSN có vẻ sẽ sớm ngừng hoạt động trên PS3

    PSN có vẻ sẽ sớm ngừng hoạt động trên PS3

    Nhiều người dùng PS3 cho biết họ đang không thể truy cập được PSN, dẫn đến quan ngại dịch vụ này sắp ngừng hoạt động trên hệ máy. Hệ máy console PS3 đã khoảng 18 năm tuổi, con số hẳn sẽ khiến không ít người phải giật mình. Và di sản mà nó để lại […]

    23:43 Ngày 21 tháng 5 năm 2024