PS7

  • PS7 có thể sẽ không còn sử dụng đĩa game nữa

    PS7 có thể sẽ không còn sử dụng đĩa game nữa

    Máy console PS7 rất có thể sẽ không còn sử dụng đĩa game nữa khi xu thế game kĩ thuật số ngày càng lấn lướt. Những năm qua, game băng đĩa vật lý đang ngày càng sụt giảm về sức tiêu thụ cũng như độ phổ biến so với game kĩ thuật số tải về. […]

    11:47 Ngày 18 tháng 7 năm 2024