Redmagic

  • Redmagic Shadow Blade Gamepad 2: Đánh giá chi tiết

    Redmagic Shadow Blade Gamepad 2: Đánh giá chi tiết

    Mới đây, Redmagic Shadow Blade Gamepad 2 đã chính thức được ra mắt – theo thông báo trên trang Facebook chính thức của hãng. Redmagic Shadow Blade Gamepad 2 là một tay cầm chơi game di động mới ra mắt của Redmagic, nhà sản xuất thiết bị di động chuyên về gaming. Tay cầm này […]

    08:38 Ngày 13 tháng 6 năm 2024