Resident Evil Revelations

  • Nguồn ảnh: Capcom

    Capcom thu hồi bản cập nhật Resident Evil Revelations

    Capcom đã thu hồi bản cập nhật cho Resident Evil Revelations sau khi bản cập nhật này gây ra vấn đề về hiệu suất và sự cố. Người hâm mộ cáo buộc Capcom cố tình thêm DRM vào trò chơi để ngăn chặn việc sử dụng mod. DRM là viết tắt của Digital Rights Management, […]

    10:46 Ngày 23 tháng 4 năm 2024