ROG Ally

  • ASUS ROG Ally với APU Ryzen Z1 đang rớt giá

    ASUS ROG Ally với APU Ryzen Z1 đang rớt giá

    ROG Ally, một đối thủ mạnh mẽ của Steam Deck, cung cấp một bước nhảy về đồ họa nhưng lại giảm giá khiến ai nấy đều bất ngờ Phiên bản Ryzen Z1 APU của ASUS ROG Ally đã giảm giá, và người mua ở một số khu vực có thể sử dụng tùy chọn Open-Box […]

    16:46 Ngày 22 tháng 7 năm 2024