Scooby-Doo

  • Phim truyền hình live-action của Scooby-Doo được công bố

    Phim truyền hình live-action của Scooby-Doo được công bố

    Netflix đang triển khai một phim truyền hình người đóng Scooby-Doo, fan kêu gọi diễn viên Matthew Lillard trở lại. Loạt phim hoạt hình kinh điển Scooby-Doo vốn cũng có không ít phim khác ăn theo, trong đó đặc biệt phải kể đến 2 phim Scooby-Doo người đóng do James Gunn biên kịch hồi 2002 […]

    21:38 Ngày 23 tháng 6 năm 2024