She-Hulk

  • She-Hulk sẽ không có phần 2

    She-Hulk sẽ không có phần hai

    She-Hulk không phải là một tác phẩm xuất sắc, nhưng ít ra nó là bộ phim truyền hình trên Disney+ gần nhất mang đến cảm giác như thực sự là truyền hình. Tuần trước, ngôi sao của She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany, nói rằng loạt phim trên Disney+ có lẽ sẽ không quay trở […]

    10:21 Ngày 25 tháng 7 năm 2024