Shroud

  • Shroud lên tiếng về drama của Dr Disrespect

    Shroud lên tiếng về drama của Dr Disrespect

    Streamer nổi tiếng trên Twitch, Shroud, đã đưa ra quan điểm về các tranh cãi đang diễn ra liên quan đến lệnh cấm năm 2020 của Dr Disrespect Streamer Michael Grzesiek, được biết đến với tên gọi Shroud, đã bình luận về lệnh cấm của Dr Disrespect với một thông điệp rất chuyên nghiệp và […]

    13:16 Ngày 18 tháng 7 năm 2024