Squirrel With a Gun

  • Squirrel With a Gun xác nhận ngày phát hành

    Squirrel With a Gun xác nhận ngày phát hành

    Trò chơi indie trên nền tảng Steam cho phép người chơi điều khiển một chú sóc bắn súng đã có ngày phát hành chính thức Squirrel With a Gun, một trong những trò chơi kỳ quặc nhất xuất hiện trong những năm gần đây, sẽ ra mắt vào ngày 29 tháng 8 cho PC, với […]

    06:54 Ngày 24 tháng 6 năm 2024