stalker 2

  • STALKER 2 có ngày phát hành chính thức

    Sau nhiều lần trì hoàn, STALKER 2 sẽ chính thức phát hành vào nửa cuối năm nay. STALKER 2: Heart of Chornobyl vừa tung ra trailer mới với nội dung “Final Release Date Announcement”, nghĩa là game chính thức cố định ngày phát hành. Theo đó phần 2 sẽ tới tay game thủ vào 5/9 […]

    15:13 Ngày 21 tháng 4 năm 2024