Sundar Pichai

  • Google sẽ tiếp tục sa thải nhân viên trong năm 2024

    Google sẽ tiếp tục sa thải nhân viên trong năm 2024

    CEO Google Sundar Pichai đã cảnh báo nhân viên rằng công ty sẽ tiếp tục sa thải nhân viên trong năm 2024. Trong một thông báo nội bộ, ông Pichai cho biết các đợt sa thải sẽ diễn ra ở các bộ phận khác nhau, nhưng mức độ cắt giảm sẽ không giống như năm […]

    21:31 Ngày 15 tháng 6 năm 2024