sunset overdrive

  • Sẽ không có Sunset Overdrive trên PS4 và PS5

    Sẽ không có Sunset Overdrive trên PS4 và PS5

    Sunset Overdrive sẽ không lên PS4 và PS5 do Imsomniac Games quá bận rộn với Marvel’s Wolverine. Trước khi chính thức được Sony PlayStation mua lại, nhà phát triển Imsomniac Games cũng có thực hiện một game thế giới mở độc quyền cho Xbox là Sunset Overdrive. Tựa game được đánh giá rất tích cực […]

    00:24 Ngày 17 tháng 7 năm 2024