Super Resolution

  • microsoft-directsr-nvidia-dlss-amd-fsr-1 (1)

    Microsoft sẽ sớm tiết lộ công nghệ ‘Super Resolution’

    Microsoft sắp sửa tiết lộ công nghệ super resolution của mình, một yếu tố có thể thay đổi trò chơi cho cả người dùng GPU của Nvidia và AMD phụ thuộc vào các giải pháp tăng cường độ phân giải. Microsoft dường như là người mới nhất tham gia vào cuộc đua cho các giải […]

    13:06 Ngày 23 tháng 4 năm 2024