Take-two Interactive

  • Take-two Interactive đang xem xét đóng cửa thêm một studio khác

    Take-two Interactive đang xem xét đóng cửa thêm một studio khác

    Nhà phát hành GTA, Take-Two Interactive, được cho là đang xem xét việc đóng cửa thêm một studio nữa như một phần của các nỗ lực cắt giảm chi phí đang diễn ra Theo một báo cáo mới, Take-Two Interactive đang xem xét việc đóng cửa Private Division. Một động thái như vậy sẽ làm […]

    22:51 Ngày 21 tháng 6 năm 2024