The Crew 2

  • The Crew 2 nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực

    The Crew 2 nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực

    Nhiều game thủ đang quay lưng lại với The Crew 2 và tấn công trò chơi đua xe trực tuyến của Ubisoft bằng những đánh giá tiêu cực Các game thủ đang tấn công đánh giá của The Crew 2 để phản đối quyết định gần đây của Ubisoft về việc ngừng hỗ trợ cho […]

    09:07 Ngày 23 tháng 6 năm 2024