Uno

  • Phiên bản Xbox của Uno cuối cùng cũng được sửa Lỗi

    Phiên bản Xbox của Uno cuối cùng cũng được sửa Lỗi

    Sau một thời gian dài hoàn toàn không hoạt động, cuối cùng Ubisoft đã sửa chữa chế độ trực tuyến cho Uno trên Xbox Một người chơi Uno đã phát hiện ra rằng Ubisoft cuối cùng đã phát hành một bản vá cho thành phần chơi nhiều người trực tuyến của trò chơi sau một […]

    14:45 Ngày 21 tháng 4 năm 2024