Unreal Engine

  • Epic Games tăng giá sử dụng cho Unreal Engine 5

    Epic Games tăng giá sử dụng cho Unreal Engine 5

    Epic Games cho biết sẽ áp dụng mức giá mới cho những ai sử dụng Unreal Engine 5 bên ngoài việc phát triển game. Unreal Engine 5 của Epic Games hiện nay không chỉ là công cụ phát triển game phổ biến nhất mà cũng là công cụ đồ họa phổ biến bậc nhất hiện […]

    21:37 Ngày 23 tháng 7 năm 2024