Warcraft

  • Tổng giám đốc Warcraft rời Blizzard sau 12 năm

    Tổng giám đốc Warcraft rời Blizzard sau 12 năm

    John Hight, phó chủ tịch cấp cao và tổng giám đốc thương hiệu Warcraft, thông báo về việc rời khỏi Blizzard với một lời chia tay đầy cảm xúc. Phó chủ tịch cấp cao và tổng giám đốc thương hiệu Warcraft, John Hight, vừa thông báo rằng ông sẽ rời khỏi Blizzard sau 12 năm […]

    14:06 Ngày 17 tháng 7 năm 2024