Warner Bros Games

  • Warner Bros Games đang tuyển dụng cho tựa game AAA mới

    Một trong những studio nổi tiếng nhất của Warner Bros Games đang tuyển dụng cho một dự án AAA chưa có tiêu đề có thể dựa trên một thương hiệu phổ biến hiện tại. WB Games Montreal đang tìm kiếm một Giám đốc Sáng tạo để hỗ trợ vào một trò chơi AAA sắp tới, […]

    10:57 Ngày 23 tháng 7 năm 2024