Wednesday

  • Wednesday mùa 2 cần tăng thêm yếu tố kinh dị

    Wednesday mùa 2 cần tăng thêm yếu tố kinh dị

    Khi mùa 2 của Wednesday có mặt trên Netflix, hy vọng rằng chuyến hành trình của Wednesday Addams bởi Jenna Ortega sẽ thêm phần kinh dị Mặc dù có một số người không chắc chắn về việc xem một chương trình truyền hình về Wednesday Addams, Jenna Ortega đã cho mọi người thấy tài năng […]

    09:20 Ngày 18 tháng 7 năm 2024