Wizards of the Coast

  • Wizards of the Coast giải quyết những lo ngại về AI

    Wizards of the Coast giải quyết những lo ngại về AI

    Một chính sách về AI tạo ra trong các sản phẩm của Wizards of the Coast như Dungeons and Dragons và Magic: The Gathering hiện đã có sẵn Wizards of the Coast, nhà xuất bản của Dungeons and Dragons và Magic: The Gathering, đã phát hành một bộ câu hỏi thường gặp mới về việc […]

    11:27 Ngày 20 tháng 6 năm 2024