XSEED Games

  • XSEED sẽ công bố một trò chơi bí ẩn vào tuần tới

    XSEED sẽ công bố một trò chơi bí ẩn vào tuần tới

    XSEED Games đang gây chú ý với việc chuẩn bị công bố một trò chơi bí ẩn vào tuần tới tại gian hàng của nhà phát triển tại Anime Expo Nhà phát triển trò chơi nổi tiếng XSEED Games đã công bố danh sách các trò chơi sẽ được giới thiệu tại gian hàng của […]

    08:16 Ngày 18 tháng 7 năm 2024