Zalo

  • Zalo bất ngờ bị lỗi không thể gửi tin nhắn được - Gamelade

    Zalo bất ngờ bị lỗi không thể gửi tin nhắn được

    Vào cuối ngày 21/4 và đầu ngày 22/4, nhiều người dùng Zalo tại Việt Nam đã phản ánh gặp phải tình trạng không thể gửi tin nhắn, cuộc gọi cũng không thể thực hiện được. Theo ghi nhận, sự cố này ảnh hưởng đến cả người dùng Zalo trên điện thoại và máy tính. Người […]

    00:20 Ngày 17 tháng 6 năm 2024