Borderlands 4

  • 8628-borderlands-4-1003-564-mhhs-1-1-1 (1)

    Borderlands 4 có thể sẽ được ra mắt khi nào?

    Các fan của Borderlands sẽ muốn đánh dấu một hoặc hai ngày trên lịch của họ, vì đó là khoảng thời gian có khả năng cao nhất cho việc công bố Borderlands 4. Các fan của Borderlands đã chờ đợi một thời gian dài để chờ đợi sự tiết lộ về một trò chơi mới […]

    18:35 Ngày 23 tháng 7 năm 2024