Breeze

  • Bản đồ Breeze | Nguồn ảnh: Riot Games

    VALORANT bất ngờ hoàn nguyên thay đổi lớn trên Breeze

    Breeze đã trải qua một đợt chỉnh sửa đáng kể khi quay trở lại hệ thống bản đồ thi đấu VALORANT ở Episode 7, nhưng một trong những thay đổi quan trọng nhất đã được Riot Games quyết định hoàn nguyên. Khu vực A Halls, từng bị đóng cửa khi bản đồ trở lại sau […]

    11:21 Ngày 15 tháng 4 năm 2024