GeForce Now

  • Nvidia giới thiệu quảng cáo cho GeForce Now miễn phí

    Nvidia giới thiệu quảng cáo cho GeForce Now miễn phí

    Khi ra mắt GeForce Now vào năm 2020, dịch vụ stream game này đã đi ngược xu hướng của hầu hết các công ty truyền thông bằng cách cung cấp gói thành viên hoàn toàn miễn phí. Chẳng có điều kiện gì ràng buộc, ngoại trừ giới hạn thời gian chơi game, nên người dùng […]

    23:26 Ngày 14 tháng 4 năm 2024