Kim Kardashian: Hollywood

  • Kim Kardashian Hollywood đóng cửa trong năm 2024

    Kim Kardashian: Hollywood đóng cửa sau 10 năm

    Kim Kardashian vừa tuyên bố sẽ đóng cửa trò chơi di động mang tên cô, Kim Kardashian: Hollywood. Ứng dụng đã bị gỡ bỏ khỏi các cửa hàng ứng dụng di động, đánh dấu sự kết thúc gần một thập kỷ của một tựa game từng rất thành công, thu hút hàng triệu người chơi […]

    13:09 Ngày 13 tháng 6 năm 2024