Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

  • Tựa game mới của Capcom sẽ có mặt trên Game Pass

    Tựa game mới của Capcom sẽ có mặt trên Game Pass

    Một tựa game của Capcom mới đây được giới thiệu tại Summer Game Fest đã xác định ngày phát hành vào ngày 19 tháng 7 trên dịch vụ Xbox Game Pass Capcom đã xác nhận rằng Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, một trò chơi hack-and-slash hoàn toàn mới, sẽ ra mắt trên dịch vụ Xbox […]

    23:27 Ngày 17 tháng 6 năm 2024