Ryzen

  • Rò rỉ thông tin về kiến trúc lõi của CPU AMD Zen 5

    Rò rỉ thông tin về kiến trúc lõi của CPU AMD Zen 5

    Những Leaker cho rằng các CPU Zen 5 sắp tới của AMD có hiệu suất đáng kể cao hơn so với các phiên bản tiền nhiệm của chúng. Các CPU dựa trên kiến trúc vi mạch Zen 5 của AMD sắp tới được biết đến là có tốc độ đáng kể nhanh hơn so với […]

    23:45 Ngày 14 tháng 4 năm 2024