TwichCon

  • Nguồn ảnh: Twitch

    TwitchCon EU 2024 sẽ được tổ chức tại Rotterdam

    Twitch đã công bố chi tiết về các sự kiện TwitchCon tiếp theo tại cả châu Âu và Mỹ. TwitchCon EU 2024 sẽ một lần nữa được tổ chức tại Hà Lan, lần này tại Rotterdam Ahoy từ ngày 29-30 tháng 6. Sự kiện sẽ trở lại cùng địa điểm vào cả năm 2025 và […]

    01:46 Ngày 22 tháng 7 năm 2024