Xbox Game Pass Ultimate

 • Xbox Game Pass Ultimate thêm vào 4 tựa game mới

  Xbox Game Pass Ultimate thêm vào 4 tựa game mới

  Cập nhật mới nhất cho danh sách Xbox Game Pass Ultimate thêm vào dịch vụ bốn trò chơi, bao gồm ba bản phát hành bất ngờ Cập nhật mới nhất cho danh sách dịch vụ đăng ký Xbox Game Pass Ultimate đã thêm vào bốn trò chơi để người chơi kiểm tra, bao gồm ba […]

  09:27 Ngày 25 tháng 7 năm 2024

 • xbox-game-pass-ultimate-logo (1)

  Xbox Game Pass Ultimate mất đi 2 game trong tháng này

  Mặc dù liên tục thêm vào dịch vụ đăng ký, Xbox Game Pass Ultimate sẽ mất đi hai trò chơi vào cuối tháng này. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, Xbox Game Pass Ultimate sẽ mất Soul Hackers 2 và Madden NFL 22. Mặc dù việc mất Soul Hackers 2 là một đòn giáng đối […]

  12:23 Ngày 25 tháng 7 năm 2024