Xianyun

  • Xianyun

    Genshin Impact: Tiết lộ Cung mệnh của Xianyun

    Một rò rỉ mới nhất về Genshin Impact đã chia sẻ thông tin chi tiết về Cung mệnh của Xianyun, giúp tăng cường kỹ năng nguyên tố của cô ấy. Sau khi kết thúc phiên bản 4.3, Genshin Impact sẽ chào đón lễ hội Tiêu Đăng, nơi người chơi có thể chiêu mộ các nhân […]

    23:22 Ngày 20 tháng 7 năm 2024