Thời gian chơi “Advanced Access” được tính vào thời gian hoàn tiền trên Steam

Thời gian chơi “Advanced Access” được tính vào thời gian hoàn tiền trên Steam

Valve cập nhật chính sách hoàn tiền cho game trên Steam, giờ thời gian Early Access sẽ tính vào tổng thời gian chơi, vá lỗ hổng hoàn tiền nhiều năm.

Thời gian chơi "Advanced Access" được tính vào thời gian hoàn tiền trên Steam - Gamelade

Cập nhật chính sách ngắn này có hiệu lực từ hôm nay và được thông báo trên blog của Steam. “Thời gian chơi trong giai đoạn Early Access giờ sẽ được tính vào thời gian hoàn tiền trên Steam,” theo thông báo.

Trước đây, Valve cho phép người chơi hoàn tiền bất kể chơi bao nhiêu giờ trước khi ra mắt game. Early Access ngày càng phổ biến vì các nhà phát triển muốn khuyến khích đặt mua trước hoặc mua các phiên bản đặc biệt.

Thời gian chơi "Advanced Access" được tính vào thời gian hoàn tiền trên Steam - Gamelade

Điều này tạo ra một lỗ hổng hoàn tiền: Người chơi có thể mua bản đặc biệt, chơi thử trước, chơi cả chục giờ để hoàn thành cốt truyện, rồi hoàn tiền trước ngày ra mắt.

May mắn là Valve sẽ không tính giờ chơi cho đến khi game ra mắt chính thức. Thông thường, sau khi mua game và bắt đầu chơi, bạn có 14 ngày để yêu cầu hoàn tiền miễn là chưa vượt quá 2 giờ chơi.

Các nhà phát triển game đã chuyển sang Early Access dạng “giới hạn”, cho phép người chơi trải nghiệm một phần trước khi khóa các nhiệm vụ hoặc hoạt động endgame để tránh trường hợp như thế này. Việc giới hạn quyền truy cập kết hợp với điều chỉnh chính sách của Steam sẽ vá hoàn toàn lỗ hổng, nghĩa là người chơi sẽ cần cam kết mua nếu thích trải nghiệm Early Access.

Tóm lại, chính sách mới của Valve sẽ ngăn chặn việc lợi dụng Early Access để hoàn tiền toàn bộ game. Người chơi vẫn có thể trải nghiệm Early Access nhưng thời gian chơi sẽ được tính vào tổng thời gian chơi để xác định quyền lợi hoàn tiền.

Chia sẻ:

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời