Dead Rising Deluxe

  • Dead Rising Deluxe Remake thêm tính năng từ trò chơi gốc

    Dead Rising Deluxe Remake thêm tính năng từ trò chơi gốc

    Những người hâm mộ lâu năm của loạt trò chơi zombie yêu thích của Capcom có thể yên tâm về sự trở lại của một tính năng quan trọng trong Dead Rising Deluxe Remaster Phiên bản làm lại Dead Rising Deluxe của Capcom đang mang lại trò chơi zombie được yêu thích cho một thế […]

    22:53 Ngày 18 tháng 7 năm 2024