Delta Force: Hawk Ops

  • Delta Force: Hawk Ops bị lu mờ bởi Call of Duty

    Delta Force: Hawk Ops bị lu mờ bởi Call of Duty

    Delta Force: Hawk Ops vừa được tiết lộ tại Summer Game Fest, nhưng màn ra mắt đầy hào hứng này ngay lập tức bị lu mờ bởi một tựa game FPS khác. Ra mắt lần đầu vào năm 1998, Delta Force từng là một series nổi bật trong những ngày đầu của thể loại game […]

    19:25 Ngày 15 tháng 7 năm 2024