Metal Gear Rising: Revengeance

  • Metal Gear Rising: Revengeance đến với một nền tảng mới

    Metal Gear Rising: Revengeance đến với một nền tảng mới

    Metal Gear Rising: Revengeance, trò chơi hack-and-slash tập trung vào nhân vật Raiden ra mắt năm 2013, hiện đã có mặt trên GOG, nhưng lại có một điều kỳ lạ Spin-off hành động năm 2013 Metal Gear Rising: Revengeance hiện đã có trên GOG, nhưng không phải ở Nhật Bản, nơi trò chơi gốc xuất […]

    12:12 Ngày 18 tháng 7 năm 2024