Nintendo Swich Sports

  • Nintendo Switch Sports thêm môn thể thao mới

    Nintendo Switch Sports thêm môn thể thao mới

    Nintendo đã công bố một bản cập nhật sắp tới cho Nintendo Switch Sports, thêm một môn thể thao hoàn toàn mới trong sự kiện Nintendo Direct mới nhất Nintendo đã thông báo rằng một bản cập nhật mới cho Nintendo Switch Sports sẽ thêm môn Bóng rổ vào trò chơi. Nintendo Switch Sports đã […]

    07:59 Ngày 18 tháng 7 năm 2024