Surgeon Simulator

  • Atari hoàn tất thương vụ mua Surgeon Simulator

    Atari hoàn tất thương vụ mua Surgeon Simulator

    Atari lại mua thêm Surgeon Simulator để mở rộng danh mục của mình với hy vọng tái khởi động và phát triển tựa game này Infogrames, một công ty con của Atari, đã thông báo việc mua lại loạt trò chơi Surgeon Simulator của Bossa Studios trong một thỏa thuận với nhà phát hành của […]

    01:44 Ngày 18 tháng 7 năm 2024