Tales of Kenzera: Zau

  • Studio của Tales of Kenzera: Zau sa thải hàng loạt nhân sự

    Studio của Tales of Kenzera: Zau sa thải hàng loạt nhân sự

    Tiếp nối chuỗi sa thải đang diễn ra trong năm nay, nhà phát triển của Tales of Kenzera: Zau thông báo rằng nhiều nhân viên sẽ bị cho nghỉ việc. Studio đứng sau Tales of Kenzera: Zau đã cho thôi việc “hơn chục” nhân viên, gây thêm một cú sốc cho ngành công nghiệp game. […]

    22:18 Ngày 18 tháng 7 năm 2024