The Witcher: Project Sirius

  • Tựa game Multiplayer của The Witcher cần phải cẩn thận

    Tựa game Multiplayer của The Witcher cần phải cẩn thận

    The Witcher: Project Sirius đối mặt với kỳ vọng cao như một game RPG Multiplayer tiềm năng và cách nó cân bằng chiến lược của người chơi sẽ là một minh chứng cho điều đó. Dự án Sirius sắp tới của thương hiệu The Witcher đang phải đối mặt với những kỳ vọng cao. Với […]

    07:46 Ngày 18 tháng 7 năm 2024