Like a Dragon: Infinite Wealth – Những trang bị cuối game mạnh mẽ

Like a Dragon: Infinite Wealth – Những trang bị cuối game mạnh mẽ

Trong Like a Dragon: Infinite Wealth, người chơi có thể tăng cường đội của họ bằng các phụ kiện này.

featured-like-a-dragon-infinite-wealth-best-accessories (1)

Trong Like a Dragon: Infinite Wealth, thách thức sẽ ngày càng tăng khi người chơi tiếp tục tiến qua câu chuyện chính. Sự tăng độ khó trở nên rõ ràng khi người chơi phải luân phiên giữa Kasuga và Kiryu. Cấp độ của kẻ thù tăng vọt, làm cho việc đánh bại chúng mà không có trang bị phù hợp trở nên khó khăn.

Người chơi có thể tìm thấy nhiều trang bị rải rác trong Infinite Wealth, nhưng không phải tất cả đều tốt, đặc biệt là đối với giai đoạn cuối game. Trong hướng dẫn này, người chơi sẽ được biết về các phụ kiện tốt nhất trong Like a Dragon: Infinite Wealth và cách để có được chúng.

Những Phụ Kiện Tốt Nhất Trong Like a Dragon: Infinite Wealth

wealth

Những phụ kiện trong Infinite Wealth có thể chứng minh là một phúc lợi, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn. Vì vậy, việc trang bị chúng mỗi khi có thể là vô cùng quan trọng. Mỗi phụ kiện có một hiệu ứng khác nhau, vì vậy được khuyến khích thử nghiệm với chúng để tìm ra phụ kiện tốt nhất cho đội của bạn trong một chương cụ thể. Người chơi có thể tìm thấy những phụ kiện tốt nhất trong Like a Dragon: Infinite Wealth trong bảng dưới đây.

Accessory Stats Hiệu ứng đặc biệt Vị trí
Bracelet of the Four Devas
  • N/A

 

  • Giảm đáng kể khả năng nhận tất cả các tình trạng khác nhau.

 

  • Sau khi đánh boss ở Chapter 12

 

Wisdom King’s Talisman
  • N/A

 

  • Hồi máu vào đầu lượt

 

  • Mua từ Kamulop với 30 pts

 

War God’s Talisman
  • N/A

 

  • Hồi Mana/MP đầu lượt

 

  • Mua từ Kamulop với 30 pts

 

Thunder God’s Talisman
  • N/A

 

  • Giảm đáng kể sát thương từ các đòn tấn công điện..

 

  • Mua từ Kamulop với 20 pts

 

Water God’s Talisman
  • N/A

 

  • Giảm đáng kể sát thương từ các đòn tấn công nước

 

  • Mua từ Kamulop với 20 pts

 

Fire God’s Talisman
  • N/A

 

  • Giảm đáng kể sát thương từ các đòn tấn công hỏa.

 

  • Mua từ Kamulop với 20 pts

 

Pareo of Happiness
  • N/A

 

  • Hồi máu khi bạn nhận được buff

 

  • Phần thưởng cho việc hoàn thành câu chuyện phụ “More, The Plumeria”.

 

Sea God’s Talisman
  • N/A

 

  • “Perfect Guards” tránh được toàn bộ đòn tấn công

 

  • Mua từ Kamulop với for 30 pts

 

Lucky Money Charm
  • N/A

 

  • Tăng lượng tiền thu được từ trận đấu.

 

  • Mua từ Kamulop với for 15 pts

 

War God’s Keystone
  • Attack: +5
  • Magic: +5
  • Defense: +10
  • Willpower: +10
  • Agility: +5

 

  • Tăng tối đa HP lên 20
  • Tăng tối đa MP lên 10

 

 • Nhận được trong Chapter 12

 

Chia sẻ:

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời