Tổng hợp tâm ngắm – Crosshair của proplayer Valorant (2023)

12:00 Ngày 21 tháng 12 năm 2023

Theo dõi GAMELADE tại

Tâm ngắm (crosshair) là một trong những cài đặt quan trọng trong Valorant, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chơi game của bạn. Nếu bạn chưa thể thiết lập một tâm ngắm cho riêng mình, hãy sao chép ngay crosshair của proplayer mà bạn muốn học hỏi, danh sách ở ngay dưới đây.

Chia sẻ:

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời