Các bài hát trong phim truyền hình Fallout đang rất thịnh hành trên Spotify

Các bài hát trong phim truyền hình Fallout đang rất thịnh hành trên Spotify

Nhiều bài hát đang trở nên rất thịnh hành nhờ việc xuất hiện trong phim truyền hình Fallout vừa qua.

Các bài hát trong phim truyền hình Fallout đang rất thịnh hành trên Spotify

Một đặc sản không thể thiếu của loạt game Fallout đó là các bài hát từ những năm 50 ngược về trước mang nặng không khí và văn hóa của Mỹ những thập niên đó. Bởi vậy mà loạt phim truyền hình dựa theo loạt game này cũng không thiếu các bài hát như vậy, đúng với tinh thần của loạt game và là một phần cho thành công về chuyên môn của phim này.

Và như một điều đương nhiên, đó là sự thịnh hành của phim Fallout cũng đang giúp các bài hát trong phim trở nên thịnh hành theo. Theo dữ liệu hàng tháng từ Spotify do Mat Ombler tổng hợp, các nghệ sĩ như The Ink Spots vốn thể hiện bài hát I Don’t Want to Set the World on Fire trong phim đã thu về lượng lượt nghe lên tới hơn 250.000. Nghệ sĩ The Jet Tones với bài hát Henry chứng kiến lượng người nghe tăng mạnh nhất, từ 133 đến 15.000, trước đó bài hát này chưa bao giờ xuất hiện trong Fallout. Các bài hát trong phim truyền hình Fallout đang rất thịnh hành trên Spotify

Bài hát Crawl Out Through the Fallout của Sheldon Allman là bài hát có lượng người nghe tăng mạnh nhất đối với bài hát từng xuất hiện trong game (cụ thể là Fallout 4, đồng thời cũng trong trailer của phim). Bài hát này cũng có trong tập 1 của phim.

Dưới đây là những bài hát có lượng lượt nghe tăng mạnh nhất nhờ loạt phim tính từ 10/4 đến 18/4. Tất cả các bài hát này đều chưa từng xuất hiện trong các game Fallout.

  • “Henry” của The Jet Tones tăng 11,219.55%
  • “Darnadella” của Alvino Rey and His Orchestra tăng 204.76%
  • “Some Enchanted Evening” của The Castells tăng 156.25%

Chia sẻ:

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời