Fortnite: Vị trí của tất cả Oasis Pool

Fortnite: Vị trí của tất cả Oasis Pool

Trong bài viết này, Gamelade sẽ giúp mọi người tìm ra toàn bộ Oasis Pool trong Fortnite chương 5 mùa 3 và những thông tin liên quan

Mặc dù cách thông thường nhất để tăng sức khỏe hoặc nhận lá chắn trong Fortnite là tiêu thụ các vật phẩm hồi phục, người chơi cũng có thể làm điều này bằng cách tương tác với các phần nhất định của môi trường. Biết vị trí các tính năng môi trường hồi phục có thể rất hữu ích, đặc biệt nếu người chơi đang cố gắng hoàn thành Thử thách Kẻ lang thang yêu cầu họ không được lấy vật phẩm hồi phục hoặc bị tổn thương khi nhặt vật phẩm.

Hướng dẫn này tập trung vào Oasis Pool, có thể được tìm thấy trong môi trường Wasteland của bản đồ Battle Royale. Hướng dẫn sẽ giải thích cách các hồ này hoạt động và cách người chơi có thể đến đó.

Cách hồi phục tại Oasis Pool

Trở lại Chương 4, có một khu vực nước hoạt động tương tự như cơ chế Oasis Pool. Người chơi có thể vào Suối Nước Nóng tại điểm ưa thích Steamy Springs để tăng sức khỏe và lá chắn. Trong Chương 5 Mùa 3, các hồ này hoạt động hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng có tên khác vì chỉ có thể được tìm thấy trong môi trường Wasteland.

Để hồi phục tại Oasis Pool, người chơi phải nhảy vào nước và chờ cho sức khỏe và/hoặc lá chắn của họ đạt 100. Sức khỏe và lá chắn sẽ không hồi phục đồng thời. Oasis Pool sẽ hồi phục cho người chơi 1 HP mỗi giây, và khi thanh sức khỏe đầy, nó sẽ bắt đầu làm đầy thanh lá chắn với tốc độ tương tự.

Vị trí Oasis Pool

Có năm Oasis Pool trong Fortnite, và tất cả đều nằm trong môi trường Wasteland. Đây là nơi người chơi có thể tìm thấy các Oasis Pool:

  • Cột mốc tại Dam Bridge
  • Giữa Pea Bois HQ and Megalo Depot
  • Giữa Redline Rig và Lil Dirty Rock
  • Hướng Tây Bắc của Brawler’s Battleground
  • Giữa Nitrodrome và Pantheon Path

Chia sẻ:

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời